Večerní keramika pro dospělé

Keramika má oproti jiným výtvarným disciplínám výhodu v tom, že se v ní snoubí užité umění s volnou tvorbou. Každý může tvořit to, co je mu blízké, od malovaného hrnku po světelný objekt. Kurz je pro toho, kdo má zájem o keramiku, od úplných začátečníků až pro pokročilé. Volí si vlastní témata a lektorka zde slouží pouze jako technologický a výtvarný rádce.

Dopolední keramika pro dospělé

Kurz může navštěvovat kdokoli, komu vyhovuje dopolední termín. Je určen pro toho, kdo má zájem o keramiku, od úplných začátečníků až pro pokročilé. Volí si vlastní témata a lektorka zde slouží pouze jako technologický a výtvarný rádce. Možnost uskutečňovat vlastní nápady, naučit se různé techniky práce s hlínou a výtvarně se realizovat.

Otevřený atelier

Výtvarné umění není uzavřená věc jen pro profesionály. Může být prostorem pro všechny, kteří chtějí něco vytvořit. Ať už užitého, co jim bude prakticky sloužit, nebo jako prostředek k poznání sama sebe. Proto si v našem ateliéru můžete vyzkoušet celou škálu výtvarných činností, jako je například: modelování z hlíny, točení na hrnčířském kruhu, malba, kresba, koláž a další techniky. Všichni účastníci jsou vedeni individuálně.

Výtvarka pro dospělé a Příprava na VŠ

Kurz pro dospělé nabízí každému možnost se individuálně rozvíjet podle svých schopností a zájmů. Otevírá se tak celá šíře výtvarných technik: malba, kresba, grafika, sochařství, pro relaxaci a poznání sebe sama. Do skupiny přijímáme i žáky připravující se na talentové zkoušky na SŠ a VŠ výtvarného zaměření. Ti pracují na úkolech, které je připraví na přijímací řízení.