Večerní keramika pro dospělé ↪

Keramika má oproti jiným výtvarným disciplínám výhodu v tom, že se v ní snoubí užité umění s volnou tvorbou. Každý může tvořit to, co je mu blízké, od malovaného hrnku po světelný objekt. Kurz je pro toho, kdo má zájem o keramiku, od úplných začátečníků až pro pokročilé. Volí si vlastní témata a lektorka zde slouží pouze jako technologický a výtvarný rádce.

Dopolední keramika pro dospělé ↪

Kurz může navštěvovat kdokoli, komu vyhovuje dopolední termín. Je určen pro toho, kdo má zájem o keramiku, od úplných začátečníků až pro pokročilé. Volí si vlastní témata a lektorka zde slouží pouze jako technologický a výtvarný rádce. Možnost uskutečňovat vlastní nápady, naučit se různé techniky práce s hlínou a výtvarně se realizovat.

Otevřený atelier ↪

Výtvarné umění není uzavřená věc jen pro profesionály. Může být prostorem pro všechny, kteří chtějí něco vytvořit. Ať už užitého, co jim bude prakticky sloužit, nebo jako prostředek k poznání sama sebe. Proto si v našem ateliéru můžete vyzkoušet celou škálu výtvarných činností, jako je například: modelování z hlíny, točení na hrnčířském kruhu, malba, kresba, koláž a další techniky. Všichni účastníci jsou vedeni individuálně.

Výtvarka pro dospělé a Příprava na VŠ ↪

Kurz pro dospělé nabízí každému možnost se individuálně rozvíjet podle svých schopností a zájmů. Otevírá se tak celá šíře výtvarných technik: malba, kresba, grafika, sochařství, pro relaxaci a poznání sebe sama. Do skupiny přijímáme i žáky připravující se na talentové zkoušky na SŠ a VŠ výtvarného zaměření. Ti pracují na úkolech, které je připraví na přijímací řízení.