Výtvarka pro děti od 4 let

Tento kurz je primárně určen pro děti „školkového“ věku, ale navštěvují jej i školáci. Věnujeme se téměř všem výtvarných technikám: kresbě, malbě, koláži, modelování z keramické hlíny. Snažíme se u dětí rozvíjet výtvarné cítění a fantazii. Při výtvarné práci si děti procvičují a zdokonalují jemnou motoriku, učí se trpělivosti a schopnosti dotahovat věci dokonce. Abychom se menším dětem mohli věnovat opravdu intenzivně, je určen maximálně pro 10 dětí, kterým se věnují 2 lektorky. Rodičům vycházíme vstříc také tím, že děti vyzvedáváme z MŠ Klecany sami a rodiče si je přebírají až po skončení výuky.

Keramika pro deti od 6 let

V kurzu si děti vyzkoušejí všemožné techniky práce s hlínou. Od modelování z volné ruky, přes tvoření z hliněných plátů až po modelování keramického reliéfu. Vyzkouší si i různé dekorační techniky. Cílem je, osvojit si během tvorby základy práce s hlínou a okusit možnosti tohoto materiálu. Zároveň si děti procvičí jemnou motoriku a řemeslnou zručnost. Během kurzu střídáme zadaná témata s volnými a děti tak mohou realizovat vlastní výtvarné nápady.

Sochařství

Kurz pro všechny děti, kterým tužka a papír nestačí. Od tradičního modelování z keramické hlíny, přes vytváření skulptur, až po tvorbu objektů a instalací z alternativních a odpadových materiálů. Získané zkušenosti s prostorem žáci využijí na výtvarné úkoly spojené s užitými disciplínami, jako je architektura, scénografie či design.